Klima, počasí a jejich lokální dopady

logo ernProjekt Klima, počasí a jejich lokální dopady realizujeme ve spolupráci s Umwetlzentrum Dresden a umožňujeme v něm českým a německým žákům zkoumat fenomén klimatu z různých úhlů pohledu. V roce 2018 a 2019 proběhne šest projektových dnů v České republice a šest projektových dnů v Německu.

Projekt nabízí českým a německým žákům možnost spolupracovat v malé skupině se stejně starými vrstevníky z druhé strany hranice. Bylo využito bohatých zkušeností obou projektových partnerů s environmentálním vzděláváním a připravené aktivity tak používali moderní přístupy zážitkového učení, projektového vyučování apod. Kromě poznatků z oblastí přírodovědných a uměleckých, na které byly projektové dny zaměřeny, posílili žáci také významně své interkulturní kompetence a získali velkou motivaci pro učení cizího jazyka.

Projekt byl podpořen z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa  v  rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a tudíž je pro účastníky zcela zdarma (včetně autobusové dopravy, tlumočení, občerstvení, pomůcek atd.).