Den dravců

IMG_8920

Program zaměřený na Ptačí oblast Jizerské hory. V rámci programu mají návštěvníci možnost zblízka se seznámit s velkým množstvím různých ptáků, a to jednak těch v péči sokolníka, jednak volně žijících při jejich kroužkování.

Akci pořádáme každoročně na podzim na Jizerce jako ukončení sezóny. Termín bude upřesněn.